Realizacja zadań w zakresie ochrony konsumenta przez Inspekcję Handlową

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/019/LWR
Data publikacji: 2019-02-14 15:48
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ WE WROCŁAWIU

    ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50-059 WROCŁAW

Data utworzenia:2018-03-15 23:00:35

Data publikacji:2018-03-15 23:00:35

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany:2018-03-15 23:00:58

Ostatnio zmieniał/a:Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2018-03-15 23:00:58 Andrzej Gaładyk 2019-02-14 15:48:07
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl