Zapewnienie stabilności sektora bankowego

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

Nr ewidencyjny: P/17/014/KBF
Data publikacji: 2018-12-12 11:19
Dział tematyczny: instytucje finansowe

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Komisja Nadzoru Finansowego

    Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

  • Ministerstwo Finansów

    ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

  • Narodowy Bank Polski

    ul. Świętokrzyska 11/21

Data utworzenia:2018-12-12 11:07:02

Data publikacji:2018-12-12 11:19:17

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany:2018-12-21 11:50:20

Ostatnio zmieniał/a:Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2018-12-21 11:50:20 Andrzej Gaładyk 2018-12-24 09:09:49
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00
faks 22 444 57 93

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78, fax 22 444 56 90
e-mail: bip@nik.gov.pl