Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

Nr ewidencyjny: P/17/010/KBF
Data publikacji: 2019-11-28 06:46
Dział tematyczny: instytucje finansowe

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • BIURO RZECZNIKA FINANSOWEGO

  Al. Jerozolimskie 87

 • KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

 • MINISTERSTWO FINANSÓW

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZKOWIE

  ul. Michała Drzymały 30 05-800 Pruszków

 • URZĄD MIASTA SZCZECIN

  Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

 • URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

  Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Data utworzenia:2019-07-29 13:30:23

Data publikacji:2019-07-29 13:30:23

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany:2019-11-06 11:10:19

Ostatnio zmieniał/a:Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-11-06 11:10:19 Andrzej Gaładyk 2019-11-28 06:46:01
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl