Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/15/033/LKR
Data publikacji: 2016-03-04 18:20
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Powiatowy Zarząd Dróg w Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu

  ul. Limanowska 11, 32-700 Nowy Wiśnicz

 • Powiatowy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Limanowej

  ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa

 • Urząd Gminy w Lipinkach

  38-305 Lipinki

 • Urząd Miejski w Starym Sączu

  ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz

 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

  ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

Data publikacji: 2016-03-04 18:20:15

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl