Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi i spółkami z większościowym udziałem Skarbu Państwa (kontrola sprawdzająca)

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/187/LWA
Data publikacji: 2013-09-26 14:35
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • BUMAR Sp. z o.o. w Warszawie

    00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 11, woj. mazowieckie

  • Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie

    02-148 Warszawa, ul 17 stycznia 39, woj. mazowieckie

  • Warszawski -Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach

    05-850 Ożarów Mazowiecki. Bronisze

Data publikacji: 2013-09-26 14:35:50

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl