Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi i spółkami z większościowym udziałem Skarbu Państwa (kontrola sprawdzająca)

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/187/KGP
Data publikacji: 2013-09-26 14:35
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Gospodarki

    00-950 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5

  • Ministerstwo Skarbu Państwa

    00-522 Warszawa, ul. Krucza 36

Data publikacji: 2013-02-20 09:22:31

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2014-10-01 14:48:19

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2014-10-01 14:48:19 Andrzej Gaładyk 2014-10-01 14:48:48
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-05-07 11:52:46 Andrzej Gaładyk 2013-09-26 14:35:51
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl