Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/165/LPO
Data publikacji: 2013-04-29 11:52
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • URZĄD GMINY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

  Al. Powstańców Wlkp. 2, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

 • URZĄD GMINY W SZYDŁOWIE

  64-930 SZYDŁOWO

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

  Al. Niepodległości 18, 61-713 POZNAŃ

 • URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE

  UL.LECHA 6, 62-200 GNIEZNO

Data publikacji: 2013-04-25 11:22:46

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2013-04-29 11:49:04

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-04-29 11:49:04 Andrzej Gaładyk 2013-04-29 11:52:45
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl