Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/165/LKI
Data publikacji: 2013-04-24 12:30
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Urząd Gminy w Pawłowie

  25-225 Pawłów, Pawłów 56

 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

  25-955 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3

 • Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej

  26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. W. Sikorskiego 18

 • Urząd Miasta w Starachowicach

  27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

Data publikacji: 2013-04-24 12:30:10

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl