Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/165/LKA
Data publikacji: 2013-01-14 15:26
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJ. ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

  ul. Modelarska 10, 40-142 KATOWICE

 • URZĄD GMINY W JAWORZU

  ul. Zdrojowa 82, 43-384 JAWORZE

 • URZĄD GMINY W MYKANOWIE

  ul. Samorządowa 1, 42-233 MYKANÓW

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

  ul. Ligonia 46, 40-037 KATOWICE

 • URZĄD MIASTA W BĘDZINIE

  ul. 11. Listopada 20, 42-500 BĘDZIN

Data publikacji: 2013-01-14 15:26:22

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2013-03-12 15:16:34

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-03-12 15:16:34 Andrzej Gaładyk 2013-03-12 15:18:54
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-03-11 14:22:46 Andrzej Gaładyk 2013-03-11 14:22:46
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl