Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/165/LGD
Data publikacji: 2013-01-14 15:26
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Urząd Gminy w Konarzynach

  89-607 Konarzyny,ul.Szkolna 7

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

  80-810 Gdańsk,ul.Okopowa 21/27

 • Urząd Miasta w Lęborku

  84-300 Lębork, ul.Armii Krajowej 14

 • Urząd Miasta w Tczewie

  83-110 Tczew,Pl.Piłsudskiego 1

Data publikacji: 2013-01-14 15:26:22

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2013-03-22 16:06:29

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-03-22 16:06:29 Andrzej Gaładyk 2013-03-22 16:07:24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-03-22 15:02:36 Andrzej Gaładyk 2013-03-22 16:05:21
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2013-02-11 14:42:29 Andrzej Gaładyk 2013-02-14 16:09:26
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl