Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/12/165/LBI
Data publikacji: 2013-03-12 15:15
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

  ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

  ul. S.Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

 • Urząd Miasta i Gminy w Knyszynie

  Rynek 39, 19-120 Knyszyn

 • Urząd Miasta w Siemiatyczach

  ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze

 • Urząd Miasta w Suwałkach

  ul. A.Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

Data publikacji: 2013-03-12 15:18:54

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl