Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Realizacja zadań związanych z zapewnieniem stabilności sektora bankowego

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

Nr ewidencyjny: P/09/026/KBF
Data publikacji: 2010-06-01 12:53
Dział tematyczny: instytucje finansowe

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa
  • MINISTERSTWO FINANSÓW
    ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa
  • NARODOWY BANK POLSKI
    ul. Świętokrzyska 11/21 00-919 Warszawa

Data utworzenia: 2010-06-01 12:53:21
Data publikacji: 2010-06-08 13:17:14
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Informacja o dofinansowaniu inwestycji NIK z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00
faks 22 444 57 93

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78, fax 22 444 56 90
e-mail: bip@nik.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052