Finansowanie ze środków publicznych sportu wyczynowego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

Nr ewidencyjny: P/05/075
Data publikacji: 2020-02-10 16:17
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • ZESPÓŁ SPORTOWYCH SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SZKOŁA MISTRZ. SPORT. W GDYNI

    ul. Władysława IV 54, 81-384 GDYNIA

Data publikacji: 2020-02-10 15:57:47

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2020-02-10 16:20:11

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-02-10 16:20:11 Andrzej Gaładyk 2020-02-10 16:20:27
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-02-10 16:19:19 Andrzej Gaładyk 2020-02-10 16:19:19
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-02-10 16:16:23 Andrzej Gaładyk 2020-02-10 16:17:41
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-02-10 16:05:38 Andrzej Gaładyk 2020-02-10 16:05:38
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-02-10 16:04:45 Andrzej Gaładyk 2020-02-10 16:04:45
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-02-10 16:04:40 Andrzej Gaładyk 2020-02-10 16:04:40
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl