Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

Nr ewidencyjny: K/19/005/LWA
Data publikacji: 2020-09-17 14:11
Dział tematyczny: rozwój wsi

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Lesznowoli

  05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 50, woj. Mazowieckie

 • Urząd Gminy w Czerwinie

  07-407 Czerwin, pl. Tysiąclecia 1, woj. Mazowieckie

 • Urząd Gminy w Grębkowie

  07-110 Grębków, ul. Wspólna 5, woj. Mazowieckie

 • Urząd Gminy w Lesznowoli

  05-506 Lesznowola, ul. Gminna 60, woj. Mazowieckie

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

  07-407 Czerwin, ul. Przemysłowa 1, woj. Mazowieckie

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębkowie

  07-110 Grębków, ul. Zachodnia 1, woj. Mazowieckie

Data publikacji: 2020-09-17 14:11:27

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl