Realizacja przez gminy wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

Nr ewidencyjny: K/19/004/LLU
Data publikacji: 2020-06-02 15:04
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENIU

  UL. HRUBIESZOWSKA 40/1, 22-113 KAMIEŃ

 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANOWIE

  UL. KOŚCIELNA 11A, 21-210 MILANÓW

 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDNIKU

  RUDNIK 64, 22-330 RUDNIK

 • OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUDWINIE

  LUDWIN 51, 21-075 LUDWIN

 • OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLISZCZU

  UL. SZPITALNA 15A, 22-130 SIEDLISZCZE

Data publikacji: 2020-06-02 15:04:12

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl