Wykonanie wniosków z kontroli Nr P/16/040 - Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

Nr ewidencyjny: K/19/003/LKA
Data publikacji: 2020-07-31 08:39
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie

    41-407 Imielin ul. Imielińska 87

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich

    41-100 Siemianowice Śląskie ul. Szkolna 17

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

    43-100 Tychy ul. Budowlanych 59

Data publikacji: 2020-07-31 08:39:36

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl