Postępowanie z odpadami medycznymi w Wojskowym Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku oraz Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

Nr ewidencyjny: K/19/002/LBY
Data publikacji: 2019-08-29 11:20
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski SP ZOS im. Dr E. Warmińskiego

    Bydgoszcz ul. Szpitalna 19

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki

    Włocławek ul. Wieniecka 49

Data publikacji: 2019-08-29 11:20:54

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl