Wykonanie wniosków z kontroli Nr P/17/015 - Gospodarka złożami strategicznych surowców kopalnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

Nr ewidencyjny: K/19/001/LKA
Data publikacji: 2019-11-28 11:27
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Miasta Myszków

    Myszków 42-300 ul. Kościuszki 26

  • Urząd Miejski w Jaworznie

    Jaworzno 43-600 ul. Grunwaldzka 33

  • Urząd Miejski w Pszczynie

    Pszczyna 43-200, ul. Rynek 2

Data publikacji: 2019-11-28 11:27:31

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl