Realizacja wniosków i uwag sformułowanych po przeprowadzonej kontroli nr R/17/002

Jednostka kontrolująca: Departament Zdrowia

Nr ewidencyjny: K/19/001/KZD
Data publikacji: 2020-07-31 08:39
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH

    ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice

Data publikacji: 2020-07-31 08:39:36

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl