Wykonanie wniosków z kontroli P/17/049 "Lokalne formy ochrony przyrody"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

Nr ewidencyjny: K/18/006/LKA
Data publikacji: 2019-11-28 11:27
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Urząd Gminy Goleszów

  Goleszów 43-440 ul. 1 Maja 5

 • Urząd Gminy Koszęcin

  Koszęcin 42-286 ul. Powstańców Śląskich 10

 • Urząd Miejski w Bielsku-Białej

  Bielsko-Biała 43-300 Pl.Ratuszowy 1

 • Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

  Dąbrowa Górnicza 41-300 ul. Graniczna 21

Data publikacji: 2019-11-28 11:27:31

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl