Wykonanie wniosków pokontrolnych skierowanych po kontrolach ''budżetowych ".

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

Nr ewidencyjny: K/18/005/LLO
Data publikacji: 2020-07-31 08:39
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • 32 BAZA LOTNICZA W ŁASKU

  ul. 9. Maja 63, 98-100 Łask

 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUCHOWIE

  ul. Klonowa 5, 96-130 Głuchów

 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSZCZENICY Z SIEDZIBĄ W KOSOWIE

  ul. Główna 23, 97-310 MOSZCZENICA

 • IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI

  aleja Tadeusza Kościuszki 83, 90-437 Łódź

 • KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

  ul. Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź

 • MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

  ul. Próchnika 34, 97-300 Piotrków Trybunalski

 • MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PODDĘBICACH

  ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice

 • REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

  ul. R. Traugutta 25, 90-113 Łódź

 • STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE

  ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno

 • URZĄD GMINY GŁOWNO

  ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

 • URZĄD GMINY W GŁUCHOWIE

  ul.Klonowa 5, 96-130 Głuchów

 • URZĄD GMINY W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

  ul. T. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska

 • WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W ŁODZI

  ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź

 • ZAKŁAD KARNY W SIERADZU

  ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz

Data publikacji: 2020-07-31 08:39:36

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl