Wykorzystanie uwag i wykonanie wniosków pokontrolnych sformułowanych w następstwie kontroli Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznych (P/16/099)

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

Nr ewidencyjny: K/18/003/LOP
Data publikacji: 2019-02-15 14:59
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie

  46-300 Olesno ul. J.Pieloka 12

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołczynie

  46-250 Wołczyn ul. Rzeczna 10

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grodkowie

  49-200 Grodków ul. Morcinka 2

 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. 2 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. J.H Dąbrowskiego w Nysie

  48-300 Nysa ul. Emilii Gierczak 8

Data utworzenia:2018-11-08 14:20:22

Data publikacji:2019-02-15 14:59:01

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl