Realizacja wniosków pokontrolnych po kontroli P/15/092 - "Restrukturyzacja wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej korzystających z pomocy ze środków publicznych"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

Nr ewidencyjny: K/17/002/LKR
Data publikacji: 2019-08-29 11:20
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • STAROSTWO POWIATOWE W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

    ul. B. Joselewicza 5, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA

  • ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

    ul. Szpitalna 1, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA

Data publikacji: 2019-08-29 11:20:53

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl