Identyfikacja i likwidacja dzikich wysypisk odpadów w województwie łódzkim

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

Nr ewidencyjny: I/21/002/LLO
Data publikacji: 2022-05-31 08:12
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • URZĄD GMINY LUTOMIERSK

  pl. Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk

 • URZĄD GMINY W GŁOWNIE

  ul. Jana Kilińskiego 2, 95-015 GŁOWNO

 • URZĄD GMINY W PABIANICACH

  ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

 • URZĄD GMINY WODZIERADY

  Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady

 • Urząd Gminy Zgierz

  ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz

 • URZĄD MIEJSKI W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

  pl. Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki

 • URZĄD MIEJSKI W PODDĘBICACH

  ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice

 • URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

  ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków

 • URZĄD MIEJSKI W SULEJOWIE

  Konecka 42, 97-330 Sulejów

 • URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU

  Pl .Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

Data publikacji: 2022-05-31 08:12:21

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy