Organizacja i finansowanie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (wcześniej Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki)

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr ewidencyjny: I/21/002/KPB
Data publikacji: 2023-05-24 13:07
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

    ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa

Data publikacji: 2023-05-24 13:07:46

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2023-05-24 13:23:39

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2023-05-24 13:23:39 Andrzej Gaładyk 2023-05-24 13:23:39
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy