Skuteczność urzędów skarbowych w zakresie określania i egzekwowania zobowiązań podatkowych podatników podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

Nr ewidencyjny: I/21/001/KBF
Data publikacji: 2022-05-11 10:19
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

  ul. Lindleya 14 02-013 Warszawa

 • Urząd Skarbowy Warszawa Bielany

  ul. Skalbmierska 5 01-844 Warszawa

 • Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów

  ul. Postępu 16 A 02-676 Warszawa

 • Urząd Skarbowy Warszawa Praga

  ul. Jagiellońska 15 03-719 Warszawa

 • Urząd Skarbowy Warszawa Ursynów

  ul. Wynalazek 3 02-677 Warszawa

Data publikacji: 2022-05-11 10:19:41

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy