Prawidłowość gospodarowania lokalami mieszkalnymi pozostającymi w dyspozycji Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

Nr ewidencyjny: I/20/003/LWA
Data publikacji: 2022-05-31 08:12
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Centrum Obsługi Administracji Rządowej Instytucja Gospodarki Budżetowej w Warszawie

    ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

    Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Data publikacji: 2022-05-31 08:12:20

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy