Utrzymanie i wykorzystanie wschodniego szklaku rowerowego Green Velo na terenie województwa świętokrzyskiego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

Nr ewidencyjny: I/20/003/LKI
Data publikacji: 2021-03-24 07:57
Dział tematyczny: turystyka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Starostwo Powiatowe w Kielcach

  25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44

 • Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

  25-602 Kielce, ul. Jagiellońska 72

 • Urząd Gminy w Rakowie

  26-035 Raków, ul. Ogrodowa 1

 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

  25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Data publikacji: 2021-03-24 07:57:32

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl