Planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych w województwie podkarpackim

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

Nr ewidencyjny: I/20/002/LRZ
Data publikacji: 2021-03-26 07:56
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Starostwo Powiatowe w Brzozowie

  ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów

 • Urząd Gminy Przemyśl

  37-700 Przemyśl, ul. Płk. M. Bolerowskiego 1

 • Urząd Gminy Solina z siedzibą w Polańczyku

  ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk

 • Urząd Miejski w Brzozowie

  ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów

 • Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie

  ul. Parkowa 20, 36-200 Brzozów

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy

  ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica

Data publikacji: 2021-03-26 07:56:17

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl