Utrzymanie i wykorzystanie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo na terenie województwa podlaskiego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

Nr ewidencyjny: I/20/001/LBI
Data publikacji: 2021-03-24 08:16
Dział tematyczny: rozwój regionalny

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

  ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

 • Starostwo Powiatowe w Augustowie

  ul.3-go Maja 29, 16-300 Augustów

 • Starostwo Powiatowe w Białymstoku

  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok

 • Starostwo Powiatowe w Suwałkach

  ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałkach

 • Urząd Gminy Gródek

  ul. A. i Gr.Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek

 • Urząd Gminy Mielnik

  ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

 • Urząd Gminy Narewka

  ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka

 • Urząd Gminy w Łomży

  ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 A, 18-400 Łomża

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

 • Urząd Miejski w Goniądzu

  Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz

Data publikacji: 2021-03-24 08:16:33

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl