Zarządzanie ELEWARR Sp. z o.o.

Jednostka kontrolująca: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nr ewidencyjny: I/20/001/KRR
Data publikacji: 2020-09-17 14:11
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • ELEWARR Sp. z o.o.

    Aleja Wincentego Witosa 31 00-710 WARSZAWA

  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

    ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Data publikacji: 2020-09-17 14:11:26

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2020-11-18 13:50:21

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-11-18 13:50:21 Andrzej Gaładyk 2020-11-18 15:20:22
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl