Funkcjonowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych w województwie śląskim

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

Nr ewidencyjny: I/19/007/LKA
Data publikacji: 2020-03-09 10:04
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

  ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

 • SPZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie

  ul. Józefa Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno

 • Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy SA im. B. Hagera w Tarnowskich Górach

  ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

  ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn

Data publikacji: 2020-03-09 10:04:19

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl