Realizacja dochodów od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu przez gminy z terenu województwa łódzkiego.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

Nr ewidencyjny: I/19/003/LLO
Data publikacji: 2020-06-02 15:05
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • URZĄD GMINY BOLESŁAWIEC

  Rynek 1, 98-430 Bolesławiec

 • URZĄD GMINY CZASTARY

  ul. Wolności 29, 98-410 Czastary

 • URZĄD GMINY KOWIESY

  Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy

 • URZĄD GMINY LUTUTÓW

  ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów

 • URZĄD GMINY POŚWIĘTNE

  ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne

 • URZĄD GMINY STRZELCE WIELKIE

  ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie

 • URZĄD GMINY W BIAŁACZOWIE

  ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów

 • URZĄD GMINY W CZERNIEWICACH

  ul. Mazowiecka 42, 97-216 Czerniewice

 • URZĄD GMINY W DĄBROWICACH

  ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice

 • URZĄD GMINY W GALEWICACH

  ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice

 • URZĄD GMINY W GIDLACH

  ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle

 • URZĄD GMINY W GODZIANOWIE

  ul. Klonowa 5, 96-126 Godzianów

 • URZĄD GMINY W GOMUNICACH

  ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice

 • URZĄD GMINY W KLONOWEJ

  ul. Dalaka 2, 98-273 Klonowa

 • URZĄD GMINY W KOBIELACH WIELKICH

  ul. W. Reymonta 79, 97-524 KOBIELE WIELKIE

 • URZĄD GMINY W KODRĘBIE

  ul. Niepodległości 7, 97-512 KODRĄB

 • URZĄD GMINY W LGOCIE WIELKIEJ

  ul. Radomszczańska 60, 97-565 LGOTA WIELKA

 • URZĄD GMINY W MASŁOWICACH

  MASŁOWICE 4, 97-515 Masłowice

 • URZĄD GMINY W MOKRSKU

  MOKRSKO 231, 98-345 Mokrsko

 • URZĄD GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

  Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn

 • URZĄD GMINY W OPOROWIE

  Oporów 25, 99-322 Oporów

 • URZĄD GMINY W REGNOWIE

  Regnów 95, 96-232 Regnów

 • URZĄD GMINY W RZECZYCY

  ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca

 • URZĄD GMINY W SADKOWICACH

  SADKOWICE 129A, 96-206 Sadkowice

 • URZĄD GMINY W SULMIERZYCACH

  ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce

 • URZĄD GMINY W ŁANIĘTACH

  Łanięta 16, 99-306 Łanięta

 • URZĄD GMINY WODZIERADY

  Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady

Data publikacji: 2020-06-02 15:05:40

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl