Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zamku Królewskiego w Niepołomicach oraz wykorzystanie środków na utrzymanie i funkcjonowanie Fundacji "Zamek Królewski w Niepołomicach" oraz Muzeum Niepołomickiego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

Nr ewidencyjny: I/19/001/LKR
Data publikacji: 2019-12-17 11:29
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • FUNDACJA ZAMEK KRÓLEWSKI W NIEPOŁOMICACH

    ul. Zamkowa 2, 32-005 NIEPOŁOMICE

  • MUZEUM ZAMKOWE W NIEPOŁOMICACH

    ul. Zamkowa 2, 32-005 NIEPOŁOMICE

  • URZĄD MIASTA I GMINY W NIEPOŁOMICACH

    ul. Plac Zwycięstwa 13, 32-005 NIEPOŁOMICE

Data publikacji: 2019-12-17 11:29:31

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl