Projektowanie, budowa i eksploatacja kolektora podziemnego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków komunalnych "Czajka"

Jednostka kontrolująca: Departament Środowiska

Nr ewidencyjny: I/19/001/KSI
Data publikacji: 2022-06-08 09:37
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna

    02-015 Warszawa, Plac Sokratesa Starynkiewicza 5

  • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

    00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5

Data publikacji: 2022-05-25 14:10:24

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2022-06-08 09:39:17

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-06-08 09:39:17 Andrzej Gaładyk 2022-06-08 09:39:17
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-06-07 14:10:24 Andrzej Gaładyk 2022-06-08 09:37:58
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-05-27 14:11:25 Andrzej Gaładyk 2022-05-27 14:11:25
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy