Emisja TNT i DNT z działalności Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. i jej wpływ na wybrane elementy środowiska naturalnego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

Nr ewidencyjny: I/18/004/LBY
Data publikacji: 2020-02-28 09:09
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Chemwik sp. z o.o.

    Bydgoszcz ul.Toruńska 324a

  • Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A.

    Bydgoszcz ul.Theodora Wulffa 18

Data publikacji: 2020-02-28 09:09:50

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl