Gospodarowanie majątkiem przez państwowe uczelnie Wrocławia

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

Nr ewidencyjny: I/18/003/LWR
Data publikacji: 2020-02-26 07:47
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

  ul. S. Banacha 11, 51-617 WROCŁAW

 • POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

  Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27, 50-370 WROCŁAW

 • UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU

  Wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 WROCŁAW

 • UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

  Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 WROCŁAW

Data publikacji: 2020-02-26 07:47:49

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl