Prawidłowość zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

Nr ewidencyjny: I/18/001/LLU
Data publikacji: 2018-11-21 14:29
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Urząd Gminy Borzechów

  24-224 Borzechów 1

 • Urząd Gminy Dorohusk

  ul. Niepodległości 50, 22-175 DOROHUSK

 • Urząd Gminy Terespol

  Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 KOBYLANY

 • URZĄD GMINY W SPICZYNIE

  SPICZYN 10C, 21-077 SPICZYN

 • URZĄD GMINY W ZALESIU

  ul. Warszawska 34, 21-512 ZALESIE

 • URZĄD GMINY WILKOŁAZ

  Wilkołaz Pierwszy nr 9, 23-212 WILKOŁAZ PIERWSZY

 • URZĄD GMINY ŻMUDŹ

  ul. Kasztanowa 22, 22-114 ŻMUDŹ

Data utworzenia:2018-10-03 10:50:21

Data publikacji:2018-11-21 14:29:20

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00
faks 22 444 57 93

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78, fax 22 444 56 90
e-mail: bip@nik.gov.pl