Realizacja zadań przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną

Jednostka kontrolująca: Departament Infrastruktury

Nr ewidencyjny: I/18/001/KIN
Data publikacji: 2020-07-30 08:06
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY

  ul. Jagiellońska 3, 85-950 BYDGOSZCZ, woj. kujawsko-pomorskie

 • MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

  ul. Basztowa 22, 31-156 KRAKÓW, woj. małopolskie

 • PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE

  ul. Grunwaldzka 15, 35-959 RZESZÓW, woj. podkarpackie

 • POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

  ul. Okopowa 21/27, 80-810 GDAŃSK, woj. pomorskie

 • STAROSTWO POWIATOWE W INOWROCŁAWIU

  ul. Roosevelta 36, 88-100 INOWROCŁAW, woj. kujawsko-pomorskie

 • STAROSTWO POWIATOWE W JAROSŁAWIU

  ul. Jana Pawła II 17, 37-500 JAROSŁAW, woj. podkarpackie

 • STAROSTWO POWIATOWE W KOZIENICACH

  ul. J. Kochanowskiego 28, 26-900 KOZIENICE, woj. mazowieckie

 • STAROSTWO POWIATOWE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

  ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie

 • STAROSTWO POWIATU GRODZISKIEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM

  ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU

  Pl. Teatralny 2, 87-100 TORUŃ, woj. kujawsko-pomorskie

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE

  ul. Racławicka 56, 30-017 KRAKÓW, woj. małopolskie

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE

  ul. Cieplińskiego 4, 35-010 RZESZÓW, woj. podkarpackie

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU

  ul. Okopowa 21/27, 80-810 GDAŃSK, woj. pomorskie

Data publikacji: 2018-10-17 13:00:38

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2020-01-31 14:35:03

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-01-31 14:35:03 Andrzej Gaładyk 2020-07-30 08:06:37
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-01-31 14:30:18 Andrzej Gaładyk 2020-01-31 14:30:18
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2019-04-11 13:30:21 Andrzej Gaładyk 2019-04-11 13:30:21
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl