Przeprowadzenie przez Urząd Miasta w Żorach inwestycji pn. "Rozbudowa miejskiego żłobka na osiedlu Sikorskiego"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

Nr ewidencyjny: I/17/009/LKA
Data publikacji: 2019-06-11 14:40
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Miasta Żory

    44-240 Żory Aleja Wojska Polskiego 25

Data publikacji: 2019-06-11 14:40:01

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl