Realizacja ustawy o pomocy społecznej w zakresie funkcjonowania domów pomocy społecznej przez wybrane powiaty województwa lubelskiego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

Nr ewidencyjny: I/17/006/LLU
Data publikacji: 2019-01-28 12:39
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR" W RÓŻANCE

  Różanka 117B, 22-211 RÓŻANKA

 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II W KRASNYMSTAWIE

  ul. Kwiatowa 1, 22-300 KRASNYSTAW

 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BOŃCZY

  Kolonia Bończa 71, 22-310 KRAŚNICZYN

 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRASNYMSTAWIE

  ul. Sobieskiego 3, 22-300 KRASNYSTAW

 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁODAWIE

  al. Józefa Piłsudskiego 66, 22-200 WŁODAWA

Data utworzenia:2018-06-21 10:54:17

Data publikacji:2018-06-21 10:54:17

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany:2018-07-24 14:10:50

Ostatnio zmieniał/a:Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2018-07-24 14:10:50 Andrzej Gaładyk 2019-01-28 12:39:22
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl