Gospodarka finansowa placówek zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania rzeczowym majątkiem trwałym będącym w ich posiadaniu

Jednostka kontrolująca: Departament Administracji Publicznej

Nr ewidencyjny: I/17/002/KAP
Data publikacji: 2018-11-06 14:31
Dział tematyczny: sprawy zagraniczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie

  01901 Kijów, Wał Jarosławów 12, Ukraina

 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Austrii

  1130 Wiedeń, Hietzinger Hamptstrase 42 c, Austria

 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białoruś

  220034 Mińsk, Z. Biaduli 11, Białoruś

 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej

  00197 Rzym, Via P.P. Rubens 20, Włochy

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  00-580 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 23, woj. Mazowieckie

Data utworzenia:2018-06-19 13:34:21

Data publikacji:2018-06-19 13:34:21

Wprowadził/a:Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany:2018-08-29 15:30:29

Ostatnio zmieniał/a:Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2018-08-29 15:30:29 Andrzej Gaładyk 2018-11-06 14:31:08
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl