Zawieranie, realizacja i rozliczanie umów cywilnoprawnych w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie w latach 2010-2016

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

Nr ewidencyjny: I/16/003/LLU
Data publikacji: 2019-06-07 15:02
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    20-090 Lublin, ul. K. Jaczewskiego 2

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

    Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Data publikacji: 2019-06-07 15:02:44

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl