Przygotowanie, realizacja, finansowanie i utrzymanie Aquaparku w Rudzie Śląskiej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

Nr ewidencyjny: I/15/007/LKA
Data publikacji: 2018-08-23 15:50
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

    41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 95A

  • Urząd Miasta Ruda Śląska

    41-709 Ruda Śląska Plac Jana Pawła II 6

Data publikacji: 2018-08-23 15:50:19

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl