Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Realizacja Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego (Umowa 7436-POL) w 2009 r.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

Nr ewidencyjny: I/10/001/LWR
Data publikacji: 2010-11-15 16:03
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • BIURO KOORDYNACJI PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY
  53-123 WROCŁAW Al. Jaworowa 9/11
 • DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WROCŁAWIU
  50-333 WROCŁAW Al. J. Matejki 5
 • INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWI
  01-673 WARSZAWA ul. Podleśna 61
 • KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
  00-116 WARSZAWA ul. Świętokrzyska 36
 • MINISTERSTWO FINANSÓW
  00-916 WARSZAWA ul. Świętokrzyska 12
 • MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  02-514 WARSZAWA ul. S. Batorego 5
 • MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
  00-922 WARSZAWA ul. Wawelska 52/54
 • REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH
  44-100 GLIWICE ul. H. Sienkiewicza 2
 • REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU
  50-950 WROCŁAW ul. C. K. Norwida 34

Data utworzenia: 2010-11-15 16:03:36
Data publikacji: 2010-11-18 08:34:06
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Informacja o dofinansowaniu inwestycji NIK z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00
faks 22 444 57 93

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78, fax 22 444 56 90
e-mail: bip@nik.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052