Przejdź do treści

Wyszukiwarka

Prawidłowość naliczania i pobierania opłat celnych i innych należności w związku z importem spirytusu w latach 2003-2007

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

Nr ewidencyjny: I/09/003/LRZ
Data publikacji: 2011-08-22 11:35
Dział tematyczny: Skarb Państwa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Izba Celna w Przemyślu
    37-700 Przemyśl, ul. Sielecka 9
  • Ministerstwo Finansów w Warszawie
    00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12
  • Urząd Celny w Przemyślu
    37-700 Przemyśl, ul. Ofiar Katynia 17

Data utworzenia: 2011-08-18 14:13:45
Data publikacji: 2011-08-22 11:35:23
Wprowadził/a: Magdalena Czerniak-Kowalska

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Informacja o dofinansowaniu inwestycji NIK z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00
faks 22 444 57 93

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78, fax 22 444 56 90
e-mail: bip@nik.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052