Przygotowanie organów państwa na wypadek masowego napływu cudzoziemców do Polski

Jednostka kontrolująca: Departament Strategii

Nr ewidencyjny: D/21/506/KST
Data publikacji: 2022-11-22 14:08
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

    ul. Poprzeczna 1 66-600 Krosno Odrzańskie

  • Podlaski Oddział Straży Granicznej

    ul. Gen. Józefa Bema 15-370 Białystok

Data publikacji: 2022-11-22 14:08:20

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy