Działalność i restrukturyzacja Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA oraz zaangażowanie Funduszu Rozwoju Spółek SA w procesy naprawcze i sprawowanie nadzoru właścicielskiego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: D/21/503/LSZ
Data publikacji: 2022-08-24 11:58
Dział tematyczny: gospodarka morska

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MORSKA STOCZNIA REMONTOWA GRYFIA S.A. W SZCZECINIE

    71-700 SZCZECIN,ul. Brdowska 12

Data publikacji: 2022-08-24 11:58:34

Wprowadził/a: Bogdan Ulka

Data ostatniej zmiany: 2022-08-24 14:15:43

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-08-24 14:15:43 Andrzej Gaładyk 2022-08-24 14:15:43
[Modyfikacja] Bogdan Ulka 2022-08-24 13:08:01 Bogdan Ulka 2022-08-24 13:08:01
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy