Prawidłowość korzystania z wyłączenia stosowania Prawa zamówień publicznych określonego w art. 4d ust. 1 pkt 8 tej ustawy.

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: D/19/502/KPB
Data publikacji: 2020-11-16 15:31
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Centralny Zarząd Służby Więziennej

  ul. Rakowiecka 37a, 02-521 Warszawa

 • Drukarnia Nr 1 Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie

  ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa

 • Ministerstwo Sprawiedliwości

  Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 • Pepebe Przedsiębiorstwo Państwowe we Włocławku

  ul. Jana Pawła II 15, 87-807 Włocławek

 • Prokuratura Krajowa

  Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

 • Sąd Rejonowy w Pruszkowie

  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków

Data publikacji: 2020-11-16 15:31:37

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl