Logo Najwyższej Izby Kontroli

Wartość majątku

2012-05-24 12:07:49

Wartość netto majątku trwałego Najwyższej Izby Kontroli na dzień 31 grudnia 2014 r.

 

Ogółem

Aktywa trwałe      113 497 876,19 zł

I Rzeczowe aktywa trwałe    111 360 524,62 zł

1. Środki trwałe                               111 004 772,12 zł

w tym

Grunty

10 848 259,87 zł

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

87 338 563,07 zł

Urządzenia techniczne i maszyny

10 334 985,13 zł

Środki transportu

1 182 730,63 zł

Inne środki trwałe

1 300 233,42 zł

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)    355 752,50 zł

 

II Wartości niematerialne i prawne            2 137 351,57 zł

 

Budynek głównej siedziby NIK w WarszawieCentrala NIK

Aktywa trwałe      67 483 179,33 zł

I Rzeczowe aktywa trwałe     65 345 827,76 zł

1. Środki trwałe                      65 008 103,62 zł

w tym

Grunty

5 369 468,00 zł

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

51 329 387,63 zł

Urządzenia techniczne i maszyny

6 174 546,08 zł

Środki transportu

1 182 730,63 zł

Inne środki trwałe

951 971,28 zł

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)    337 724,14 zł

 

II Wartości niematerialne i prawne            2 137 351,57 zł

 

Budynek delegatury NIK w BiałymstokuDelegatura NIK w Białymstoku
Środki trwałe        1 682 341,23 zł

w tym


Grunty

34 520,00 zł

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1 394 826,11 zł

Urządzenia techniczne i maszyny

230 173,68 zł

Środki transportu

0,00 zł

Inne środki trwałe

22 821,44 zł

 

Budynek delegatury NIK w BydgoszczyDelegatura NIK w Bydgoszczy
Środki trwałe                    5 032 992,86 zł

w tym


Grunty

1 469 061,00 zł

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3 298 060,06 zł

Urządzenia techniczne i maszyny

240 532,72 zł

Środki transportu

0,00 zł

Inne środki trwałe

25 339,08 zł

 

Budynek delegatury NIK w GdańskuDelegatura NIK w Gdańsku
Środki trwałe   2 488 859,57 zł

w tym


Grunty

357 240,00 zł

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1 695 006,98 zł

Urządzenia techniczne i maszyny

436 612,59 zł

Środki transportu

0,00 zł

Inne środki trwałe

0,00 zł

 

Budynek delegatury NIK w KatowicachDelegatura NIK w Katowicach
1. Środki trwałe   8 537 233,78 zł

w tym

Grunty

274 009,85 zł

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

7 762 746,98 zł

Urządzenia techniczne i maszyny

438 214,42 zł

Środki transportu

0,00 zł

Inne środki trwałe

62 262,53 zł

 

Budynek delegatury NIK w KielcachDelegatura NIK w Kielcach
Środki trwałe   2 496 414,13 zł

w tym


Grunty

39 934,93 zł

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

2 052 433,07 zł

Urządzenia techniczne i maszyny

399 964,06 zł

Środki transportu

0,00 zł

Inne środki trwałe

4 082,07 zł

 

Budynek delegatury NIK w KrakowieDelegatura NIK w Krakowie

Rzeczowe aktywa trwałe           823 687,14 zł1. Środki trwałe          805 658,78 zł

w tym


Grunty

150 304,00 zł

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

336 772,48 zł

Urządzenia techniczne i maszyny

310 717,54 zł

Środki transportu

0,00 zł

Inne środki trwałe

7 864,76 zł

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)            18 028,36 zł

 

Budynek delegatury NIK w LublinieDelegatura NIK w Lublinie
Środki trwałe 1 065 722,09 zł

w tym


Grunty

40 425,00 zł

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

834 572,95 zł

Urządzenia techniczne i maszyny

186 953,36 zł

Środki transportu

0,00 zł

Inne środki trwałe

3 770,78 zł

 

Budynek delegatury NIK w ŁodziDelegatura NIK w Łodzi
Środki trwałe 3 102 290,63 zł

w tym


Grunty

176 276,77 zł

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

2 663 379,60 zł

Urządzenia techniczne i maszyny

223 830,45 zł

Środki transportu

0,00 zł

Inne środki trwałe

38 803,81 zł

 

Budynek delegatury NIK w OlsztynieDelegatura NIK w Olsztynie
Środki trwałe 3 211 313,65 zł

w tym


Grunty

107 800,00 zł

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

2 803 730,15 zł

Urządzenia techniczne i maszyny

287 247,06 zł

Środki transportu

0,00 zł

Inne środki trwałe

12 536,44 zł

 

Budynek delegatury NIK w OpoluDelegatura NIK w Opolu
Środki trwałe 1 740 142,06 zł

w tym


Grunty

48 914,37 zł

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1 460 486,61 zł

Urządzenia techniczne i maszyny

191 000,78 zł

Środki transportu

0,00 zł

Inne środki trwałe

39 740,30 zł

 

Budynek delegatury NIK w PoznaniuDelegatura NIK w Poznaniu
Środki trwałe 6 844 206,47 zł

w tym


Grunty

930 800,00 zł

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

5 684 680,71 zł

Urządzenia techniczne i maszyny

222 731,92 zł

Środki transportu

0,00 zł

Inne środki trwałe

5 993,84 zł

 

Budynek delegatury NIK w RzeszowieDelegatura NIK w Rzeszowie
Środki trwałe          672 721,07 zł

w tym


Grunty

40 368,00 zł

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

384 219,52 zł

Urządzenia techniczne i maszyny

185 025,32 zł

Środki transportu

0,00 zł

Inne środki trwałe

63 108,23 zł

 

Budynek delegatury NIK w SzczecinieDelegatura NIK w Szczecinie
Środki trwałe          1 220 296,90 zł

w tym


Grunty

331 000,00 zł

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

687 762,28 zł

Urządzenia techniczne i maszyny

179 165,56 zł

Środki transportu

0,00 zł

Inne środki trwałe

22 369,06 zł

 

Budynek delegatury NIK we WrocławiuDelegatura NIK we Wrocławiu
Środki trwałe          5 595 063,33 zł

w tym


Grunty

1 396 348,95

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3 771 936,81

Urządzenia techniczne i maszyny

415 258,47

Środki transportu

0,00

Inne środki trwałe

11 519,10

 

Budynek delegatury NIK w Zielonej GórzeDelegatura NIK w Zielonej Górze
Środki trwałe          1 501 411,95 zł

w tym


Grunty

81 789,00 zł

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1 178 561,13 zł

Urządzenia techniczne i maszyny

213 011,12 zł

Środki transportu

0,00 zł

Inne środki trwałe

28 050,70 zł

Wygenerowano: 2019-06-25 03:33:24